Geografsko poreklo

Geografsko poreklo – Vrbički beli luk

Za razliku od upotrebe imena preduzeća, kompanije ili robne marke, oznaka geografskog porekla je kolektivno vlasništvo proizvođača, kojom se garantuje da su specifičnost i kvalitet proizvoda nastali u spoju prirodnih resursa (klime, zemljišta, posebne rase, sorte itd) i tradicije, znanja i veština koje se prenose s kolena na koleno.

Zato, oznaka geografskog porekla, neodvojivo povezuje upravo mesta, ljude i proizvod.

MESTO: Definisana geografska oblast proizvodnje

LJUDI: Kultura, tradicija i specifični način (process) proizvodnje

PROIZVOD: Specifične osobine, ime i reputacija proizvoda

 

PG Mihok je jedan od osnivača udruženja “Vrbički prolećni beli luk“ i zajedno sa udruženjem član Saveza Original Srbija.  Savez Original Srbija okuplja pojedince, zadruge i udruženja proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Original Srbija čuva kao vrednost tradiciju našeg naroda, kulturne istorijske vrednosti,  znanje i prirodne resurse koje smo dobili kao nasleđe od svojih predaka a koje treba da sačuvamo i prenesemo na sledeće generacije.

Trenutni članovi Saveza Original Srbija su pojedinci i udruženja koji su sertifikovali proizvod sa oznakom geografskog porekla ili su u procesu sertifikacije.

 

Za više informacija o Saveza Original Srbija  i georgafskom poreklu, posetite veb prezentaciju Original Srbija www.originalsrbija.org i pogledajte video:

Savez Original Srbija, osnovan je 2015. god sa željom da okupi pojedince, zadruge i udruženja proizvođača proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Original Srbija predstavlja krovnu platformu za saradnju, zajedničku promociju proizvoda sa poreklom,  unapređenje položaja, uslova rada proizvođača i time očuvanje i preporod srpskog sela.

Savez čuva kao vrednost tradiciju našeg naroda, kulturne istorijske vrednosti,  znanje i prirodne resurse koje smo dobili kao nasleđe od svojih predaka a koje treba da sačuvamo i prenesemo na sledeće generacije.

 

Za više informacija posetite veb prezentaciju www.originalsrbija.org

Na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla kao i ostalim pripadajućim propisima, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije doneo je Rešenje o oznaci geografskog porekla “VRBIČKI BELI LUK” koje možete proveriti OVDE  

 

Vizija Poljoprivrednog gazdinstva Mihók:

PG Mihók je funkcioniše sa ciljem povezanog prosperiteta za sve one koji su povezani sa našim poslovanjem, uključujući dobavljače, zaposlene, ostale poljoprivrednike, kupce i komšije.

 

Porodica Mihók